Lupa-aluekartta ja kalastusrajoitukset

lupa aluekartta

» Avaa pdf-muotoinen lupa-aluekartta tästä! 

Osakkaiden kokouksessa 8.4.2014 päätetyt alamitat ja rajoitukset, jotka ovat voimassa 1.6.2014 – 31.5.2019 välisen ajan.

Pyyntimitat (ent. alamitta):

  • Nieriä 60 cm
  • Järvilohi 60 cm
  • Kuha 42 cm (suositus 50 cm)
  • Taimen (rasvaeväleikattu) 50 cm (suositus 60 cm)

Verkkorajoitukset:

  • Pinta- ja välivesipyynnissä sallitaan muikkuverkot ja yli 69 mm verkot. Kiellettyjä ovat 21-69 mm verkot. Kielto on voimassa 1.6.2014 – 30.4.2016
  • Pinta- ja välivesipyynnissä sallitaan 1.5.2016 lähtien muikkuverkot ja yli 79 mm verkot. Kiellettyjä ovat 21 – 79 mm verkot
  • Osakaskunnille suositellaan, että 36 – 59 mm verkkojen pito yli 10 m:n syvyydellä kielletään ajalla 1.8 – 30.4. Tavoitteena tällä on suojella kuhan luontaista lisääntymistä. (Aiempi kielto muutettiin suositukseksi osakasten kokouksessa 28.4.2015)

Kiellot ja rajoitukset ovat voimassa koko Puulan kalastusalueella. Pyydykset tulee merkitä lakien ja asetusten mukaisesti. Linkki kalatalouden keskusliiton merkintäohjeisiin tästä